บริการให้คำปรึกษาการ การออกแบบระบบการจัดการเอกสารให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ที่จะช่วยให้คำปรึกษา และให้บริการบริหารจัดการข้อมูลสำคัญต่างๆ เพื่อให้ทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการใช้งาน.

บริการประกอบด้วย
บริการของเราเริ่มตั้งแต่การให้คำปรึกษา และวางแผนการจัดเก็บข้อมูล การกำหนดรูปแบบการจัดเก็บ และการสแกนเอกสาร การตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง การจัดทำดัชนีข้อมูลเพื่อความสะดวกต่อการค้นหา การวิเคราะห์และประมวลผล การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และบริการอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการจัดการเอกสารและข้อมูลอย่างครบวงจร

ติดต่อโทร 02-157-9788