ลูกค้าของเรา (OUR CLIENTS)

โรงเรียนอิสามศรีอยุธยามูลนิธิ
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช