ลูกค้าของเรา (OUR CLIENTS)

Nomura

เช่าเครื่องสแกน รุ่น Fujitsu FI-6770
สแกนจัดเก็บเอกสารการลงทุนของลูกค้าของ Numura เป็น File PDF ให้คำปรึกษาทำ Index เอกสารเพื่อนำเข้าสู่ระบบส่วนกลางของ Nomura

Essilor

เช่าเครื่องสแกน Kodak I3400
จัดเก็บเอกสารของลูกค้าจำนวนมาก เป็น File PDF ให้คำปรึกษาทำ Index เอกสารเพื่อง่ายต่อการค้นหาเอกสาร

B2K

เช่าเครื่องสแกน Kodak I2620
สแกนเอกสารในงานของทางราชการ จัดเก็บเป็น File PDF

KTB

เช่าเครื่องสแกน Fujitsu FI-6770
สแกนเอกสารเป็นโปสเตอร์ขนาด A3 จัดเก็บเป็น File PDF

B.GRIMM

เช่าเครื่องสแกน Avision FB5000
นำไปสแกนหนังสือพิมพ์เก่า จัดเก็บเป็น File PDF